Na temelju Odluke o " />
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKTNE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA "PRUŽAM TI RUKU" (SF.3.4.11.01.0076) - Općinsko društvo Crvenog križa Gračac
Disable Preloader

Obavijesti

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Broj poziva: SF.3.4.11.01., Kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0076 od 24. travnja 2024. godine te čl. 34. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Općinskog društva Crvenog križa Gračac, ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa, Općinskog društva Crvenog križa Gračac objavljuje


J A V N I     P O Z I V


za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu


,,Pružam ti ruku“


           Pozivaju se sve starije osobe (osobe u dobi od 65 i više godina) i odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) da se prijave za mjesečnu uslugu potpore i podrške kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština na mjesečnoj razini, koja će se pružati u sklopu projekta ,,Pružam ti ruku“ u trajanju od 34 mjeseca.


Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:


1. Osobe starije od 65 godina:


·         koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:


·         za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta


·         za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije


·         koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent


2. Odrasle osobe s invaliditetom:


·         koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.


·         koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.


·         čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.


 


Dokazna dokumentacija:


Za osobe starije od 65 godina:


·         Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika


·         Potvrda Porezne uprave o dohotku  za sve članove kućanstva za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta


·         Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva


·         Popunjen i potpisan Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem


Za odrasle osobe s invaliditetom:


·         Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika


·         Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva


·         Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti


·         Popunjen i potpisan Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem


 


Izjava pripadnika ciljne skupine i Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu „Pružam ti ruku“ može se preuzeti na službenoj web stranici ODCK Gračac www.crvenikrizgracac.hr ili u prostorijama ODCK Gračac za vrijeme radnog vremena. Popunjavanjem obrazaca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja Projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. te da se za druge potrebe neće koristiti.


Javni poziv za prijavu pripadnika ciljne skupine otvoren je od 13. svibnja 2024. godine do završetka projekta. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa s pripadajućim prilozima mogu se dostaviti osobno u prostorije ODCK Gračac svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili putem pošte na adresu Školska 10, 23440 Gračac. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na email: hck-gracac@zd.t-com.hr i broj telefona 023/773-078.


Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“.


 


RAVNATELJICA ODCK GRAČAC:


Natalia Turbić, mag.oec.

Natrag

Hvala Vam
što donirate!

I male donacije puno znače!

Kako donirati?
scroll to top